Priimek na D

  • Dončič
  • debeljak
  • Dolenc
  • Demšar
  • drnovšek
  • Debevc
  • Dolamič

Besede, prikazane na tem seznamu, so vnesli igralci in ni treba biti pravilen.