Priimek na A

  • Alič
  • ambrožič
  • Anžič
  • Anderlič
  • avsenik
  • Anžlovar
  • avsec

Besede, prikazane na tem seznamu, so vnesli igralci in ni treba biti pravilen.