Priimek na A

  • ambrožič
  • Alič
  • Anžič
  • Anderlič
  • avsenik
  • Anžlovar
  • Ajdnik
  • avsec

Besede, prikazane na tem seznamu, so vnesli igralci in ni treba biti pravilen.