Kamor skriješ truplo na J

  • jama
  • Jezero
  • jarek
  • ječa
  • jamo
  • Jazbina
  • jambor

Besede, prikazane na tem seznamu, so vnesli igralci in ni treba biti pravilen.