Stvar, ki jo delaš vsak dan na H

  • hodim
  • hranjenje
  • hitim
  • hoja
  • hranim se
  • Hitenje

Besede, prikazane na tem seznamu, so vnesli igralci in ni treba biti pravilen.